DRET MERCANTIL

El Dret mercantil és la branca del Dret privat que regula el conjunt de normes relatives als comerciants en l'exercici de la seva professió, als actes de comerç legalment qualificats com a tals ia les relacions jurídiques derivades de la realització d'aquests. És a dir, en termes amplis, la branca del Dret que regula l'exercici del comerç pels diferents operadors econòmics en el mercat.
comercial_1.jpg

PRESTEM SERVEIS PRINCIPALMENT A:

  • Contractació mercantil.
  • Constitució de Societats Anònimes i Limitades, redacció d'Estatuts socials.
  • Preparació de juntes i actes. Assessorament a òrgans societaris.
  • Fusions, escissions i adquisicions.
  • Dissolucions i Liquidacions
  • Dret concursal: concurs de creditors (antigues suspensions de pagaments i fallides).
  • Contractes de leasing, franquícia, distribució i agència.
  • Contractes de prestació de serveis professionals i industrials.
  • Gestió i reclamació d'impagats.
  • Constitució d'hipoteques, penyores, avals i fiances.

Per
Consultar

Si té algun dubte o vol fer-nos una consulta, no dubteu a utilitzar aquest formulari.