l'Empresa

El BUFET Nerin ADVOCATS és un despatx d'advocats especialitzat en l'assessorament integral a empreses i particulars en l'àmbit fiscal, laboral i tributari, així com a la resta d'àrees del dret.
El nostre exercici professional es va iniciar ja fa més de 50 anys en l'àrea laboral i fiscal, i posteriorment amb la incorporació de nous professionals es va ampliar la nostra tasca a totes les àrees jurídiques, permetent-nos oferir als nostres clients un servei eficaç i professional en qualsevol àmbit del dret.

La tasca desenvolupada pel nostre despatx es basa en el treball en equip dels nostres professionals, i en l'anàlisi conjunta de qualsevol assumpte per tots els membres del despatx que en cada moment puguin aportar la seva col·laboració professional en la resolució dels problemes dels nostres clients.

Un dels objectius primordials del bufet és oferir als nostres clients una atenció i tracte totalment personalitzats, als efectes de que el client trobi la deguda confiança i discreció que el seu problema precisi, així com tingui la seguretat que serà atès amb la major dedicació i disponibilitat .

Igualment és objectiu primordial del nostre despatx la resolució de qualsevol problema amb la màxima celeritat i dinamisme possible, dins dels límits que moltes vegades ens puguem trobar en l'àmbit de les actuacions judicials, però sempre amb l'objectiu de no demorar per part nostra cap assumpte, tasca o actuació que de nosaltres depengui. La nostra filosofia és que el dinamisme i resolució ràpida dels assumptes que ens són encomanats redunda en benefici tant dels nostres clients com del despatx.

Així mateix el nostre bufet, als efectes d'oferir l'adequat servei complet que l'activitat econòmica i social actual requereix col·labora amb altres professionals d'altres especialitats com ara economistes, auditors, consultors, corredors d'assegurances, administradors de finques, etc., tot això sota la nostra supervisió i amb plena coordinació entre totes les persones que intervenen en els assumptes dels nostres clients.

Image

Contactar

Si creu que podem ajudar no ho dubti contacti amb nosaltres, atendrem les seves necessitats amb atenció.