Image

Contactar

Si creu que podem ajudar no ho dubti contacti amb nosaltres, atendrem les seves necessitats amb atenció.

El nostre Empresa Com Som

El nostre exercici professional

El nostre exercici professional

Es va iniciar ja fa més de 50 anys en l'àrea laboral i fiscal, i posteriorment amb la incorporació de nous professionals es va ampliar la nostra tasca a totes les àrees jurídiques, permetent-nos oferir als nostres clients un servei eficaç i professional en qualsevol àmbit del dret.
La tasca desenvolupada

La tasca desenvolupada

El nostre despatx es basa en el treball en equip dels nostres professionals, i en l'anàlisi conjunta de qualsevol assumpte per tots els membres del despatx que en cada moment puguin aportar la seva col·laboració professional en la resolució dels problemes dels nostres clients.
La confiança i discreció

La confiança i discreció

Un dels objectius primordials del bufet és oferir als nostres clients una atenció i tracte totalment personalitzats, als efectes de que el client trobi la deguda confiança i discreció que el seu problema precisi, així com tingui la seguretat que serà atès amb la major dedicació i disponibilitat.

Celeritat i dinamisme

Celeritat i dinamisme

És primordial del nostre despatx la resolució de qualsevol problema amb la màxima celeritat i dinamisme possible, dins dels límits que ens puguem trobar en l'àmbit de les actuacions judicials, però sempre amb l'objectiu de no demorar per part nostra cap assumpte, tasca o actuació que de nosaltres depengui. La nostra filosofia és que el dinamisme i resolució ràpida dels assumptes que ens són encomanats redunda en benefici tant dels nostres clients com del despatx.

Col·laboració amb altres professionals

Col·laboració amb altres professionals

Així mateix el nostre bufet, als efectes d'oferir l'adequat servei complet que l'activitat econòmica i social actual requereix col·labora amb altres professionals d'altres especialitats com ara economistes, auditors, consultors, corredors d'assegurances, administradors de finques, etc., tot això sota la nostra supervisió i amb plena coordinació entre totes les persones que intervenen en els assumptes dels nostres clients.

EL QUE FEMÀREES

Un equip de professionals especialitzats en les diferents branques del dret, els quals a la vostra disposició per ajudar a resoldre, les necessitats que pugui necessitar en els diferents àmbits de l'assessorament legal i jurídic.

El dret penal és la branca del dret públic que regula la potestat correctiu (ius puniendi) de l'Estat. 

El Dret mercantil és la branca del Dret privat que regula el conjunt de normes relatives als comerciants en l'exercici de la seva professió.

El dret laboral és una branca del dret els principis i normes jurídiques tenen per objecte la tutela del treball humà realitzat en forma lliure.

El Dret immobiliari és la branca del Dret de béns, de contingut especial, que regula tot el relacionat als béns immobles.

El dret tributari o fiscal és la disciplina part del dret financer que té per objecte d'estudi l'ordenament jurídic que regula l'establiment i aplicació dels tributs.

El dret civil és la branca del dret que, en general, regula l'estat civil de les persones, la propietat i els altres drets reals.