DRET LABORAL

El dret laboral és una branca del dret els principis i normes jurídiques tenen per objecte la tutela del treball humà realitzat en forma lliure, per compte d'altri, en relació de dependència ia canvi d'una contraprestació. És un sistema normatiu heterònom i autònom que regula determinats tipus de treball dependent i de relacions laborals.
laboral.jpg

PRESTEM SERVEIS PRINCIPALMENT A:

  • Contractes de treball en general, contractes d'alta direcció.
  • Pactes d'exclusivitat, no competència i confidencialitat
  • Altes de personal a la Seguretat Social
  • Treballadors autònoms.
  • Emplenament nòmines i documents de cotització a la Seguretat Social.
  • Sol·licitud de prestacions invalidesa, jubilació, viduïtat, orfandat.
  • Acomiadaments individuals i col·lectius, expedients de regulació d'ocupació, expedients sancionadors, assessorament en negociacions col·lectives.
  • Representació processal davant el SMAC, Jutjats Socials, TSJC i Inspecció de Treball.
  • Prevenció de riscos laborals, seguretat i higiene en el treball, assessorament en accidents de treball.
  • Transmissions i successions d'empresa

Per
Consultar

Si té algun dubte o vol fer-nos una consulta, no dubteu a utilitzar aquest formulari.