DRET PENAL

El dret penal és la branca del dret públic que regula la potestat correctiu (ius puniendi) de l'Estat. El dret penal s'associa a la realització de determinades conductes, anomenades delictes, penes i mesures de seguretat com a conseqüències jurídicas.El Dret Penal és un conjunt de normes que regulen els tres pilars del degut procés, amb l'única finalitat de l'aplicació de les lleis de fons, o dret substancial.
penal_1.jpg

PRESTEM SERVEIS PRINCIPALMENT A:

  • Denúncies i querelles
  • Assessorament i defensa en delictes contra les persones.
  • Defensa en procediments per homicidi o lesions imprudents per accidents de treball.
  • Procediments per aixecament de béns i procediments concursals punibles.
  • Procediments relacionats amb la circulació de vehicles de motor.
  • Delictes fiscals i societaris.

Per
Consultar

Si té algun dubte o vol fer-nos una consulta, no dubteu a utilitzar aquest formulari.