El dret penal és la branca del dret públic que regula la potestat correctiu (ius puniendi) de

...

El Dret mercantil és la branca del Dret privat que regula el conjunt de normes relatives als

...

El dret laboral és una branca del dret els principis i normes jurídiques tenen per objecte la

...

El Dret immobiliari és la branca del Dret de béns, de contingut especial, que regula tot el

...

El dret tributari o fiscal és la disciplina part del dret financer que té per objecte d'estudi

...

El dret civil és la branca del dret que, en general, regula l'estat civil de les persones, la

...

Per
Consultar

Si té algun dubte o vol fer-nos una consulta, no dubteu a utilitzar aquest formulari.