Dret administratiu

El dret administratiu és aquell que comprèn l'organització i el funcionament de tota forma d'administració pública. Per extensió, sol ser també aplicable a l'actuació materialment administrativa dels altres poders de l'Estat i de tots aquests ens del sector públic. I tot això, des de la doble perspectiva de procurar l'eficàcia de les administracions però també garantir els drets dels particulars en les seves relacions amb elles.
administrativo_1.jpg

PRESTEM SERVEIS PRINCIPALMENT A:

  • Preparació i revisió de contractes administratius.
  • Recursos administratius i contenciosos administratius contra les administracions públiques.
  • Assessorament i representació en Expedients d'Expropiació i preu just per l'Administració.
  • Sol·licitud de Llicències d'obertura d'establiments.
  • Expedients sancionadors per l'Administració.
  • Sol·licitud d'ajudes i subvencions davant l'Administració.

Per
Consultar

Si té algun dubte o vol fer-nos una consulta, no dubteu a utilitzar aquest formulari.