DRET FISCAL

El dret tributari o fiscal és la disciplina part del dret financer que té per objecte d'estudi l'ordenament jurídic que regula l'establiment i aplicació dels tributs. Estudia les normes jurídiques a través de les quals l'Estat exerceix el seu poder tributari amb el propòsit d'obtenir dels particulars ingressos que serveixin per sufragar la despesa pública en nom de la consecució del bé comú.
fiscal_1.jpg

PRESTEM SERVEIS PRINCIPALMENT A:

  • Assessorament fiscal general a empreses i particulars, així com inversions estrangeres a Espanya.
  • Emplenament de declaracions fiscals d'IVA, Operacions Intracomunitàries, pagaments a compte Impost sobre la Renda i Impost Societats, Rendiments de capital mobiliari, a tot tipus d'empreses i en qualsevol règim (Estimació directa normal i simplificada, Estimació per Mòduls, Entitats en Atribució de rendes, Règim Societari).
  • Assessorament i emplenament de Declaracions de Renda i Declaracions de Patrimoni.
  • Assessorament comptable: emplenament comptabilitats, suport permanent i ocasional comptable, tancaments comptables, confecció i presentació Llibres Oficials davant el Registre Mercantil, emplenament dels Balanços Fiscals, elaboració de Dipòsits de Comptes i presentació en Registre Mercantil.
  • Planificació de fiscalitat immobiliària i patrimonial.
  • Assessorament i representació en Inspeccions Tributàries.

Per
Consultar

Si té algun dubte o vol fer-nos una consulta, no dubteu a utilitzar aquest formulari.